قصر فتوشاپ

نویسنده کد نویس و فتوشاپر میپذیریم

ولکام

14:05 1399/12/04 | نیلوفر مهدیزاده

هرکی میخواد دو تا به ثابت زیر پاش رو طرح انداختم بخواین وردارین کامنت بدین هین ادم کپی نکنین 

ولکام

14:08 1399/11/30 | 💚parpary💚

سل سل سلوووم

من پریا ام

پرپری صدام کنیددد

نویسنده جدیدم

و اومدم ی ولکام بزارم

اینم ولکام من

برجسته هم بییید

ببخشید اگه بد شده من روند درست کردن ولکام برجسته رو نمدونستم این اولین بود

قیمتشم بر اساس قیمت توی جدول

همییینن

فعلااا

ولکام

11:48 1399/11/25 | نیلوفر مهدیزاده

حرفه ای تر هم درست میکنم هرکی اینو میخواد باید سه کامنت بده با اینکه مزخرفه با گوشی بهتر در نمیاد