یه وقت

06:13 1399/12/17 | Ladynoer

ی وقت سفارش ندینااا

نیلو گفتینو ی منو بزار تو لینکا حداقل 

در ضمن میابد یه سلام نکنید صد بار گفتم حرفتون ر بگید 

بنده تمام سفارشات شما را در عرض یک روز آماده موکونم 

حالا سفارش بدیییییییدددد 

من که بیکار نشسته‌ام همینجوری بسازم شما بردارید که 

فعلا دارم روی دنیای کهکشان کار میکنم 

پس یا خودتون سفارش بدید یا دیگه کلا 😇🔪