سفارش اموزش میپذیرم

10:55 1399/12/12 | نیلوفر مهدیزاده

هرچی بگین به غیر از چیزایی که تو جدول سفارشات نیستن رو اموزش میدم  آموزش

قالب بالابر ولکام دکمه اموزش هرچی باشه میپذیرم جززززز قالب حرفه ای چون بلد نیم ببحشید رفتم تو فاز گیلکی چون بلد نیستم