بچه ها من نمیتونم اکانت بزنم چیکار کنم ؟ 

هر دو تا اپش رو دانلود کردم هی میگفتم اشتباهی شده است 

چجوری ثبت نام کنم ؟ 

کلا همه چیز به جز صفحه ای که عکس داره و صفحه ی ثبت نام رو فقط می‌چرخه 

چیکار کنمکککک؟؟؟؟؟؟؟؟

کمک کنیدددد 

پلیززززززز😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭