اق حوصلم سر رفت

16:33 1399/12/22 | نیلوفر مهدیزاده

اق حوصلم سر رفت یه سفارشی چیزی بدین ده ای بابا 

صنم : والاااااا 

هر چند من یه سفارش بلاخره گرفتم ( نه از از این وب XD از ویسگونم) 

آدرسش رو میزارم